Akashic Records Library

Această pagină poate conține un număr mare de imagini, încărcarea completă va dura puțin mai mult. Mulțumesc pentru răbdare!

Akashic Records Library

„Akashic Records”, cunoscută și sub numele de „Akashic Field” sau „Biblioteca Akashică”, este un concept din sistemele de credințe ezoterice și metafizice care se referă la o bibliotecă universală a întregii cunoașteri și experiențe. Conform acestei credințe, fiecare gând, emoție, acțiune și experiență care a avut loc vreodată în trecut, prezent sau viitor este înregistrată în Akashic Records, care pot fi accesate prin intermediul unei stări meditative sau cu ajutorul unui ghid spiritual.

Conceptul de Akashic Records este întâlnit în multe culturi și tradiții spirituale diferite, inclusiv hinduismul, budismul și teosofia(Doctrina care declară înțelepciunea divină un obiect al cunoașterii umane. Ideea poate fi regăsită și în Cabala). Unii susținători ai conceptului cred că înregistrările nu reprezintă doar o înregistrare a experiențelor umane, ci și o înregistrare a întregului univers, inclusiv informații despre planete, stele și galaxii.

Se spune că Akashic Records conține informații despre viețile anterioare ale unui individ, scopul sufletului său și modelele sale karmice. Unele persoane cred că accesarea înregistrărilor poate fi utilă în înțelegerea și rezolvarea problemelor din viața lor curentă.

Este important de remarcat faptul că Akashic Records nu este un concept dovedit științific, și nu există dovezi empirice care să susțină existența lor. Conceptul rămâne o chestiune de credință pentru cei care subscriu la el.

===============================================================

The Akashic Records, also known as the Akashic Field or the Akashic Library, is a concept in esoteric and metaphysical belief systems that refers to a universal library of all knowledge and experience. According to this belief, every thought, emotion, action, and experience that has ever occurred in the past, present, or future is recorded in the Akashic Records, which can be accessed through a meditative state or with the assistance of a spiritual guide.

The concept of the Akashic Records is found in many different cultures and spiritual traditions, including Hinduism, Buddhism, and Theosophy. Some proponents of the concept believe that the records are not only a record of human experience, but also a record of the entire universe, including information about planets, stars, and galaxies.

The Akashic Records are said to contain information about an individual’s past lives, their soul’s purpose, and their karmic patterns. Some people believe that accessing the records can be helpful in understanding and resolving issues in their current life.

It is important to note that the Akashic Records are not a scientifically proven concept, and there is no empirical evidence to support their existence. The concept remains a matter of belief and faith for those who subscribe to it.

Articole similare